Ga naar de inhoud

Corona

Het is me wat met die COVID-19 en reizen. Media slingeren ons elke dag een overdaad aan tegenstellige informatie om de oren en verwachten dan dat iedereen dit nog kan volgen. Voor zeker zitten we nu nog in een onzekere fase en kan een nieuwe golf niet worden uitgesloten. Maar bedenk jezelf daarbij ook wel dat we nog een pak eerder in het jaar zitten, dan dat we dat waren aan het begin van de Coronacrisis (14 maart 2020). Wat wil zeggen dat we, gebouwd op onze opgedane kennis en met een vaccin als ruggensteun, nog zeker voldoende tijd hebben om dit alles recht te trekken zodoende we iedereen een prachtige zomer kunnen schenken.

JEKA waakt op permanente wijze over de verschillende reisadviezen overheen Europa. Onze belangrijkste informatiebronnen zijn de websites van de overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/) en van Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl).

Ondanks dat JEKA dagelijks haar uiterste best doet om alles op te volgen, is het gezien de snel evoluerende aard van de internationale reactie op COVID-19, onmogelijk om de juistheid van de informatie continu te garanderen. JEKA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of nalatigheden. Zo is het de verantwoordelijkheid van elke reiziger om ervoor te zorgen dat hij of zij de nodige reisdocumenten bij zich heeft en op de hoogte is van de nodige reisformaliteiten in binnen- en buitenland.

Hieronder kan je alvast de meest frequente vragen terugvinden omtrent COVID-19 en de zomer van 2021.

 

Corona - De meest gestelde vragen

Hoe kan ik al die cijfers in de media het best interpreteren?

JEKA is niet de wetenschappelijke bron die de cijfers van Sciensano met precisie kan vertalen of die meer nog de wereld gaat vertellen hoe we dit virus klein krijgen. Wat we wel durven stellen is dat de eerste stap naar bevrijding zal afhangen van hoeveel mensen het risico lopen op levensbedreiging. Daarom zouden we iedereen adviseren om vooral het cijfer van de ziekenhuisopnames in de gaten te houden. Tenslotte is dit een cijfer dat zeer precies is, anders dan het cijfer van de besmettingen (mensen zonder of slechts zachte symptomen komen vaak niet eens bij de dokter terecht). Nu we weten dat de meest kwetsbare categorieën als eerste het vaccin krijgen, weten we ook dat in de komende maanden het cijfer van de hospitalisaties enorm zal dalen. Dit wordt de eerste echte aanleiding naar herstel van onze maatschappij. Wanneer dat dan zal zijn? Dat weet vandaag nog niemand, maar daar komen we weldra achter. Wij bij JEKA geloven zeer sterk in volgende zomer. Niet omdat dit het beste zou zijn voor JEKA, nee, maar omdat wat we op de dag van vandaag wel weten dat bepaalde sleutelmomenten in de maak zijn en ook haalbaar zijn. Bovenal is het gewoon tijd dat we onze jeugd teruggeven wat ze nu al bijna een jaar mist…vrijheid!?

Kan ik mijn reis voor zomer 2021 nu nog annuleren of omboeken?

Een reis kan je op elk moment annuleren. Doch is enige voorzichtigheid geboden voor het feit dat er een grond tot annulering moet zijn. Zo zal in geval van een reisverbod, van de overheid of van het land van bestemming, JEKA zelf de reis annuleren en (behoudens de regelgeving van de voucher uit 2020 opnieuw in voege treed) overgaan tot de terugbetaling van de volledige reissom volgens de wetgeving op pakketreizen.

Indien er niet voldoende grond is voor de annulering zal deze onder de standaard annulatieregels vallen.

Dezelfde voorzichtigheid is geboden voor de omboekingen. Indien je een reis voor 2021 hebt geboekt kan deze niet kosteloos worden omgeboekt naar 2022 zonder geldige grond.  In 2020 heeft JEKA de totaliteit van de vooruitbetalingen aan logementen op zich genomen, ondanks dat de beslissing om niet te reizen met jongerengroepen buiten de 150km van de landsgrenzen louter eenzijdig Belgisch was en dus juridisch gezien niet ten laste kwam van JEKA . Het is onze wens geweest de groepen in bescherming te nemen voor enig verlies van reissommen, maar voor de zomer 2021 kan JEKA onmogelijk nogmaals het verlies van vooruitbetalingen, omwille van ongegronde omboekingen en -annuleringen, op zich nemen.

JEKA adviseert haar klanten om op dit moment geen overhaaste beslissingen te nemen voor de zomer 2021, daar er onvoldoende grond tot annulering is (geen enkel reisverbod is uitgevaardigd voor de zomer 2021). Komt dat verbod er later wel, of wordt de voucherregeling opnieuw in het leven geroepen, dan is de groep zeker van het behoud van de betaalde reissom. Wenst de groep alsnog over te gaan tot annulering, zonder grond, of wordt een reisverbod opgelegd, specifiek voor jouw doelgroep, hetwelk indruist tegen de Algemene Reisadviezen van de Overheid en Buitenlandse Zaken, dan zullen de standaard voorwaarden gelden.

Kan ik de annuleringsverzekering gebruiken omwille van COVID-19?

De afgesloten annuleringsverzekering bij JEKA is geldend op niveau van elke individuele deelnemer en niet op niveau van de groep in zijn geheel. Ze heeft tot doel de kosten en vergoedingen te betalen wanneer een deelnemer zijn deelname aan de reis verbreekt ingevolge ziekte, ongeval of overlijden van de deelnemer of van een familielid tot in de 2de graad. Deze verzekering treedt in werking bij het voorleggen van de gewenste bewijsstukken. Concreet kan je beroep doen op deze verzekering bij besmetting met Corona, maar niet voor eventuele reisangst omwille van Corona of bij uitvaardiging van een reisverbod, specifiek voor jouw doelgroep, hetwelk indruist tegen de Algemene Reisadviezen van de Federale Overheid en Buitenlandse Zaken.

Ben ik verzekerd als ik Corona krijg op kamp?

Ja! Eén van de reisvoorwaarden bij JEKA is dat de groep beschikt over een globale bijstandsverzekering. Vele groepen hebben dit al via hun eigen verzekering en werking, maar voor groepen dit het wensen kan men bij JEKA het verzekeringspakket "WDR assistance" afsluiten voor de gehele groep. Gezien deze dekking een echte reisvoorwaarde is zal JEKA ter plaatse altijd als eerste optreden teneinde je te helpen. De kosten voor deze tussenkomst worden achteraf verhaald op de betreffende verzekering. Maak je maar geen zorgen, je bent in goede handen.

Wat als ik net voor vertrek in quarantaine moet omwille van Corona?

Ook in dit geval zal de annuleringsverzekering tussenkomen voor zover de quarantaine wordt gestaafd door een doktersattest.

Welke maatregelen worden genomen betreffende de hygiëne?

We volgen de veranderende richtlijnen op en informeren tijdig hoe we dit met JEKA zullen aanpakken. De regels zullen ook afgedwongen worden bij onze transportpartners, leveranciers, medewerkers en logementen. Voor onze buitenlandse vakanties volgen we bovendien ook steeds de buitenlandse wetgeving op.

Wanneer zou JEKA beslissen om een reis te annuleren wegens Corona?

JEKA zal zelf een vakantie annuleren wanneer ze niet kan garanderen dat deze reis veilig kan doorgaan. Verder is het ook mogelijk dat een Overheid (nationaal of internationaal) een reisverbod oplegt hetwelk JEKA verplicht dient te volgen. Indien JEKA de reis annuleert zullen ook alle reissommen worden terugbetaald aan de groepen.

Wat is mijn Corona voucher waard?

De waarde van de voucher is volledig gelijk aan de betaalde reissom (inclusief dossierkosten, extra’s en eventuele gemaakte kosten voor premies voor een reis- en annuleringsverzekering). Bovendien is deze voucher gedekt door het Garantiefonds, waarmee je ten allen tijde bent verzekerd van de waarde.

Voor welke reizen mag ik de coronavoucher gebruiken?

Je mag de voucher gebruiken voor alle reizen uit het aanbod van JEKA vzw die op dat moment beschikbaar zijn.

Hoe lang is de Coronavoucher geldig? Heeft de geldigheid betrekking op de boekingsdatum of de vertrekdatum van de nieuwe reis?

Je hebt één jaar de tijd, vanaf het moment van uitgifte van de voucher, om een nieuwe reis te boeken. De nieuwe vertrekdatum mag dus ook ná de geldigheid van de voucher liggen, zolang de boeking maar binnen een jaar na uitgifte is gedaan en zolang de vertrekdatum binnen de 26 maanden na uitgifte valt.  

Voorbeeld: de voucher werd op 01/07/2020 uitgegeven, dan heb je tot 01/07/2021 de tijd om een nieuwe reis te boeken, met een uiterste afreisdatum tot 31/08/2022. Dit betekent dat je ervoor kan kiezen om deze voucher te gebruiken voor een reis deze zomer 2021, tijdens het najaar 2021, volgende winter 2021/2022, tijdens het voorjaar 2021 of de zomer 2022.

Hoe kan ik een reis betalen met mijn coronavoucher?

Van zodra je weet waar de volgende reis heen gaat, laat je dit weten aan JEKA. Na bevestiging van de beschikbaarheid laat je ook aan JEKA weten dat je de voucher wenst in te zetten voor deze reis. Voldoet de waarde van de voucher aan de waarde van de nieuwe reis of is de nieuwe reis duurder, dan zal het verschil in saldo opgevraagd worden vóór aanvang van de reis, zoals omschreven in de standaard "Algemene Voorwaarden". Is de nieuwe reis goedkoper dan de waarde van de voucher dan zal het verschil, na afloop van de reis, opnieuw worden aangeboden onder de vorm van een nieuwe voucher.

Ik wil liever geen coronavoucher, kan ik terugbetaald worden?

De voucher die jullie werd aangeboden is het rechtstreeks gevolg van de uitzonderlijke maatregel dewelke werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 20 maart 2020 en laat de reisorganisatoren uitdrukkelijk toe om in geval van annulering ingevolge de coronacrisis de terugbetaling in een tegoedbon om te zetten in plaats van een terugbetaling in contanten. Daarenboven ontzegt de coronavoucher jou geen terugbetaling; indien je de voucher niet binnen een jaar na uitgifte hebt kunnen of willen inwisselen, staat het jou vrij om alsnog restitutie in geld te verzoeken en krijgt de reisorganisatie 6 maanden de tijd om de terugbetaling te vervolledigen. Maar uiteraard hopen wij dat je met de voucher een mooie reis bij ons boekt en je zo helpt de toekomst van JEKA  te verzekeren, voor nog vele generaties na ons.